Gilad Ben Ami ADV. & Notary

Arbitrator & Mediator

טלפון

02-5002599

  • נוטריון    רקע – פעילות נוטריון: פעילות נוטריון בירושלים ובכלל, מוצאת ביטויה עוד בתקופת התנ"ך שם שימשו סופרי המלך והמורשים לחתום בחותם המלך כנוטריונים. משרת הנוטריון התמסדה ברומא העתיקה, ובארץ ישראל אנחנו יודעים על השימוש שנעשה בה בתקופת השלטון העת'מני וההכרה שהעניק המנדט הבריטי במשרת הנוטריון. בשנת 1976, התקבל בישראל חוק הנוטריונים, אשר חוקק על בסיס אמנת […]