Gilad Ben Ami ADV. & Notary

Arbitrator & Mediator

טלפון

02-5002599

*הסכמי עבודה
*תביעת עובד/מעביד
*ייצוג משפטי
*הסכמים קיבוציים
*גישור בעבודה
*ייעוץ משפטי וליווי עסקים
*ערעורים
*מתן חוות דעת
*עובדים זרים

תחום דיני העבודה הנו אחד מהתחומים בו מתמחה משרדנו.
אנו מציעים פתרונות החל משלב ניסוח הסכמי העבודה, דרך ליווי עסקי של חברות
לשם שמירה על חוקי העבודה המשתנים תכופות, ועד יצוג משפטי בגין תביעות.

בתחום דיני העבודה, רצוי ביותר להתייעץ עם עורכי דין מומחים בתחום לאור המגמות
השונות בפסיקה ולצורך ניהול תקין של הליך זה, ובכך להימנע מנזקים כספיים ותדמיתיים
לעסק שלך.